Erland Benedikt Dryselius

Detta är min MF MF MF FF född 1641 och död 1708.
Dryselius var präst och riksdagsman. Han föddes i Ljungby i Småland och dog i Jönköping, föräldrarna var bondfolk. Sedan D gått igenom läroverket gjorde han två resor till Tyskland för att vid högskolor där fullborda sin lärda utbildning. När han kom tillbaka till Sverige prästvigdes han år 1675 och blev då hovpredikant vid det furstliga hovet på Räfsnäs hos den Hessniska prinsessan Juliana. Året därpå erhöll han Sorunda regala pastorat i Strängnäs stift. År 1687 flyttade han till Jönköpings pastorat där han avled.
Arbetsam och grundligt lärd efterlämnade D. flera arbeten: Kyrkohistoria över Gamla och Nya Testamentet samt mer än etthundrasjuttio predikningar.

D. var gift tre gånger med Katarina Jungberg, Katarina Billing och Rebeca Korp.