Det här är min familj omkring 1930. Vi bodde då i Norrahammar
i ett område som kallades Örnaberget. Min far jobbade som gjutare
på Norrahammars Bruk och mor var hemma och skötte barnen.
Far var 1930 34 år, Mor var 28, jag var 5 och min syster Siv föddes det året.